Encontros Internacionais de Compradores,   reunións a medida para abrir mercado dentro e fóra de España

Se o B2B é un dos mellores instrumentos de venda, en Salimat Abanca serao aínda máis. Os seus encontros de negocio seguirán reforzándose en 2018 para asegurar os mellores resultados:

  • Reunirán a unha ampla selección de compradores nacionais e internacionais de primeiro nivel, na que tamén estarán as cadeas de distribución alimentaria.
  • As preferencias dos expositores marcarán as súas axendas, baseándose no interese mutuo con importadores e distribuidores para sacar o máximo rendemento.
  • A presenza expositiva no salón chega para participar nestes Encontros, o que abaratará e facilitará o contacto coa distribución, especialmente para pemes.

 Documentación:   

 Outras activides:   

  • Área de produtos innovadores Alinova
  • Showcookings
  • Encontro de Gastrobloggers
  • Xornadas técnicas
  • Catas, presentacións, degustacións ...